?

Log in

No account? Create an account
   Journal    Friends    Archive    Profile    Memories
 

Ален Бадью, Тези про сучасне мистецтво - r_2kh

лютий. 23-є, 2008 03:53 pm Ален Бадью, Тези про сучасне мистецтво

"Тези про сучасне мистецтво" перекладені за інтернет-версією французького тексту та доповнені за англійським (авторським) текстом. Існують деякі розбіжності із російським текстом (в бік збільшення точності).


Ален Бадью

Тези про сучасне мистецтво

1. Мистецтво - це не піднесене зниження (descente) нескінченного до скінченного відкидання тіла та статі. Навпаки, воно є виробництвом нескінченної суб"єктивної серії за допомогою скінченного матеріального віднімання.

2. Мистецтво не може бути вираженням часткового: етнічного чи "егоїчного" (moique). Воно є безособовим виробництвом істини, зверненої до всіх.

3. Істина, чиїм процесом є мистецтво, - це завжди істина чуттєвого, оскільки воно є чуттєвим. Тобто перетворення чуттєвого на подію Ідеї.

4. З необхідністю існує множинність мистецтв; і які б їх перетини не можна було уявити, жодну тоталізацію цієї множинності уявити неможливо.

5. Кожне мистецтво походить із нечистої форми, і очищення цієї нечистоти становить історію як мистецької істини, так і її виснаження.

6. Суб"єктами мистецької істини є твори, які її складають.

7. Ця композиція є нескінченною конфігурацією, що у сучаному мистецькому контексті є родовою (g?n?rique) тотальністю.

8. Реальністю мистецтва є ідеальна нечистота як імманентний процес його очищення. Інакше кажучи, первинним матеріалом мистецтва є подієва випадковість форми. Мистецтво - це вторинна формалізація появи форми як безформного.

9. Єдина максима сучасного мистецтва - не бути імперським. Це означає також, що воно не повинно бути демократичним, якщо демократичне означає погодження з імперською ідеєю політичної свободи.

10. Не-імперське мистецтво - це з необхідністю абстрактне мистецтво в такому сенсі: воно абстрагується від будь-якої частковості і формалізує цей жест абстрагування.

11. Абстрагування не-імперського мистецтва не бере до уваги якоїсь часткової публіки. Не-імперське мистецтво пов"язане з пролетарським аристократизмом: воно робить те, що каже без уваги на особистості.

12. Не-імперське мистецтво також повинно бути настільки ж строге, як математичне доведення, таке ж несподіване, як нічна атака, і таке ж піднесене (?lev?), як зірка.

13. Сьогодні мистецтво можна робити тільки починаючи з того, що для Імперії не існує. Мистецтво через абстракцію конструює можливість побачити це неіснування. Ось що керує формальним принципом усіх мистецтв: здатність зробити видимим для всіх те, що з іншої точки зору не існує для Імперії, а отже й для всіх.

14. Оскільки вона впевнена в контролі над усім простором видимого та чутного за допомогою торгівельних законів циркуляції та демократичних законів комунікації, Імперія вже нічого не цензурує. Прийняти цей дозвіл на насолоду (споживання та комунікацію) означає зруйнувати будь-яке мистецтво і будь-яку думку. Нам треба стати найнещаднішими цензорами для себе.

15. Краще нічого не робити, ніж працювати на оформлення видимості того, що існує для Імперії.

ПрокоментуватиPrevious Entry Share Next Entry